Ëttub wolof

Dalu web bi leen di jàppale,
ci jàng dawal ak jàng bind làkku wolof

Gaawu, ñaar-fukki fan, ci weeru sulet, atum 2024

Nañu delloo làkki réew mi seen gëdd, di leen jëfandikoo ci bépp jokkoo. Séex Anta Jóob nee na : « làkku jàmbur, su neexee ni tàngal it, kenn mënu koo macc ba ciy tàqamtiku ».

Séex Anta Jóob

New Africa

man Yuusu Nduur, maa ngiy woo béep doomu Àfrica.

ñu bokk xalaat, bokk gis-gis, bokk yéene.

sãa fronceer, boole sunu am-amte liggéey.

nañu daje, bañ a xajal kenn sunu diggante.

waratu ñu nangu kenn ñëw diñu féewale.

ku jiite réew, fook ne la fa nekk yaw yaa ko moom.

ngir bu dëgër, dala war a fekk nga bëgg sa réew.

te sàkku ndimbal, ndimbal na ca fekk loxoy boroom.

ni baacëe, tëggal sa junjun yii.

na ñëpp daje, ca penc ma, waaw, ngir ñu waxtaan.

wuy Àfrica,

su jant bi fenkee,

nala fekk jók, ak sa jumtukaay, bëcëk bi gaaw na.

ñett du bëre,

te ñaara mën kenn.

yoon bi sore na, te metti na, nañu ko waajal.

nañu dajaloo boole sunuy gis-gis doomi Àfrica.

nañu dajaloo boole sunuy xalaat doomi Àfrica.

nañu dajaloo boole sunuy doole doomi Àfrica.

nañu dajaloo boole sunuy alal doomi Àfrica.

boodul noppi xalaat na nuy deffoon maam ya,

sa xol de neex te dootul xalaat dootul foyantoo.

bu ma sañoon Àfrica benn nit moo koy jiite.

ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jox ko.

nañu ubbi fronceer yi rattaxal yoon yi ba ñëpp gis.

cencoo, cenci,

cam tugeesë,

ñiiw Àfrica,

wók tugeesë,

keep on wókiŋ,

foor Àfrica,

Seex Anta Joob,

kuame nkuruma,

Stiivin (Stiiv) Bikko

boodul noppi xalaat na nuy deffoon maam ya,

sa xol de neex te dootul xalaat dootul foyantoo.

bu ma sañoon Àfrica benn nit moo koy jiite.

ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jox ko.

nañu ubbi fronceer yi rattaxal yoon yi ba ñëpp gis.

cencoo, cenci,

cam tugeesë,

ñiiw Àfrica,

wók tugeesë,

keep on wókiŋ,

foor Àfrica,

Seex Anta Joob,

kuame nkuruma,

óol yuu piipëel,

Àfrica.

Moomeel © Kàllaamay réew mi 2012 - 2022 | Ñooy ñan | Jokkoo ak ñun