Nqel Seereer

Fat i ndoole in xa ɗelem axe kam saax le too I laytaa a den yaa I mbaxtaana. Siix Anta Joob kaa tee : « o ɗelem jambuur a felangaa nen tangal oo, o leng waagiran o moɗ boo yee ko moɗwan »

Séex Anta Jóob

Inwe simnaa nuun !

Inwe njalaa no Nqel seereer ndaa ƴutafulee. Inwe nqeɗaa oxu jegna a nax mbaat xa peƭit mbaat a kim mbaat taalif mbaat calat na sereer o lultin a in na : kallaamayreewmi@gmail.com, mbaa no nimero Whatsap nene : +221 70 970 41 15.

Moomeel © Kàllaamay réew mi 2012 - 2022 | Ñooy ñan | Jokkoo ak ñun